Gezamenlijke grond en erfpacht

TuinPlanGeworteldWonen_GrijsBij het project Geworteld Wonen is eraf van het begin veel aandacht geweest voor de grond. Het gehele project met uiteindelijk huizen voor zo’n 47 huishoudens wordt geplaatst op een kavel omringd door water.

Alle bewoners van de Hof- en Boerderijwoningen verkrijgen een eigen stuk grond van dat gehele kavel en daarnaast is er nog zo’n 8.000 m2 grond voor gemeenschappelijk gebruik.

Voor de inrichting van deze gemeenschappelijke grond is een tuin-commissie binnen Geworteld Wonen actief. Er zijn plannen voor een boomgaard, een moestuin en ook een speelveld voor de kinderen. Daarnaast legt de Gemeente Rijswijk in samenspraak met Geworteld Wonen een speelplek aan. Dit alles in een natuurlijke en rustieke sfeer.

Ter stimulering van de verkoop van de gehele wijk Rijswijk Buiten heeft de Gemeente Rijswijk een erfpacht constructie aangeboden. Hierbij is het voor kopers mogelijk de grond te pachten in plaats van te kopen. De canon-kosten zijn op dit moment 3,5% van de grondprijs, welke halfjaarlijks worden geïncasseerd en zijn net als de hypotheekrente aftrekbaar.

Het voordeel van deze constructie is dat er minder geld bij de bank geleend dient te worden, waardoor het makkelijker is om een lening te krijgen. Daarnaast is het tegenwoordig verplicht om een hypotheek binnen de termijn volledig af te lossen. Dit betekent extra maandlasten. Bij erfpacht blijft de grond van de gemeente, maar zijn er geen maandelijkse afloskosten.

Iedere 10 jaar wordt de grond geherwaardeerd en wordt het canon-percentage opnieuw bepaald. Houdt u meer van zekerheid op de lange termijn, dan is het ook mogelijk om de grond te kopen. De eerste 10 jaar is dat tegen het bij aankoop afgesproken bedrag.

Bij aanschaf van een huis binnen Geworteld Wonen zijn de kosten van de gezamenlijke grond verdeeld onder alle woningen. De prijs van het eigen kavel is verhoogd met 1/47ste van de grondprijs van de gezamenlijke grond. Hiermee zijn de kosten van de erfpacht voor de gezamenlijke grond voor altijd afgekocht.