Geworteld Wonen is groen en duurzaam wonen op Buitenplaats Sion in RijswijkBuiten (tussen Rijswijk en Delft)

Het klinkt als een droom. In de overvolle Randstad op een landgoed wonen met één hectare grond, waar je samen veel speel-terrein voor de kinderen hebt en ook je eigen voedsel kan verbouwen. Niet als baron of jonkvrouw, maar met zo’n vijftig gewone huishoudens. Dat is Geworteld Wonen. Op de plek van de voormalige buitenplaats Sion, in RijswijkBuiten tussen Delft en Rijswijk, realiseren Inbo en Beyond Now samen met de toekomstige bewoners, de gemeente Rijswijk en bouwer Dura Vermeer deze droom.

Geworteld Wonen is een woonbuurt met 47 huizen in verschillende typen en categorieën. Het plan kent in het koopsegment 19 grondgebonden hofwoningen, 8 grondgebonden boerderijwoningen, 16 appartementen en 4 penthouses. In het traject voorafgaand aan de start van de bouw kan elke bewoner zelf bepalen hoe hij zijn huis wil indelen.

Een CPO Project: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Geworteld Wonen is een project in de sfeer van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De beheervereniging waarin de toekomstige bewoners zich verenigen is de opdrachtgever van het project. De huishoudens zorgen gezamenlijk voor realisatie en duurzame exploitatie, mede door collectief eigenaarschap van de (semi-) openbare ruimte tussen en om de woningen.

Dat betekent dat het proces vooral een interactief proces is waarin de toekomstige bewoners, de architecten, de procesbegeleider en de gemeente Rijswijk met enige regelmaat met elkaar om de tafel zitten.

In november 2015 start de bouw van de eerste fase, maar hier gingen heel wat vergaderingen aan vooraf. Er zijn keuzes gemaakt in type woningen. De positie van de verschillende panden moest bepaald worden, maar ook materiaalkeuzes en standaard indelingen zijn gezamenlijk tot stand gekomen. In het begin werd dit vooral gedaan in de vorm van werksessie of bewoners-bijeenkomsten: samen ontwerp- en proces ideeën delen en deze vervolgens uitwerken in een plan. Tegenwoordig zijn de meeste zaken reeds besloten en is er een bestuur van de vereniging die maandelijks een ALV houdt waarin de stand van zaken met elkaar doorgenomen wordt. Er zijn aparte commissies voor de verschillende activiteiten en onderdelen (PR-cie, Bouw-cie, Schuur-cie en Tuin-cie) die elk zich richten op het realiseren van de gezamenlijke droom.

Op dit moment zijn de meeste zaken uitgewerkt. De eerste fase, bestaande uit 13 hofwoningen en 4 boerderijwoningen wordt binnenkort gebouwd. Geïnteresseerde voor de nog beschikbare woningen van de tweede fase of van het Hoofdhuis (de derde fase) hebben te maken van een meer gestroomlijnd nieuwbouwproject, maar profiteren wel van de voordelen en flexibiliteit van het CPO project.

Ook de verkoop van de huizen wordt gedaan door de bewoners zelf. Regelmatig verkondingen de toekomstige bewoners het plan op evenementen of zijn er huiskamer-bijeenkomsten. Tijdens zo’n huiskamer-bijeenkomst kunnen geïnteresseerde kennismaken met de details van het project. Hierbij ontmoet u meteen de andere bewoners.

Geworteld Wonen, groen en duurzaam wonen op Buitenplaats Sion (tussen Rijswijk en Delft)

Stadslandbouw

Naast het collectieve element ligt de kracht van Geworteld Wonen in de keuze en ambitie voor de thema’s ecologie, stadslandbouw en een landgoedsetting. De toekomstige bewoner van Geworteld Wonen heeft veel feeling met deze aspecten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat Geworteld Wonen een duurzame kwaliteit zal laten zien met uitstraling voor heel RijswijkBuiten.

Geworteld Wonen is het thema van deze eigentijdse buitenplaats, waarin het zelf produceren van voedsel centraal staat, in combinatie met wonen. Het heeft verwantschap met een opkomend mondiaal thema in een groeiende wereldwijde verstedelijking: Urban Farming, oftewel stadslandbouw.

In Nederland woont inmiddels meer dan de helft van de mensen in stedelijk gebied. Ook in ons land is een groeiende interesse voor stadslandbouw. Stadslandbouw is de productie van voedsel in en rond de stad. Maar waar het hierbij vaak gaat om het verweven van de bestaande stad met landbouw, draait het bij deze moderne buitenplaats om het verweven van de bestaande landbouw met de stad. De locatie Buitenplaats Sion diende reeds in de Romeinse tijd als voedselcentrum voor de stad en daarnaast liggen hier de wortels van de Westlandse tuinbouwcultuur. Sinds lange tijd wonen hier mensen met een passie voor de productie van hun voedsel. Deze moderne buitenplaats zal dit in stand houden en het combineren met wonen in een groene omgeving, dichtbij de stad. Geworteld Wonen betekent het letterlijk en figuurlijk verbonden zijn met de wortels van ons bestaan.

Stadslandbouw Rijswijk Delft